đầu_banner_01

Thanh thép mài ZWB

  • Thanh thép mài ZWB cho Rod Mill

    Thanh thép mài ZWB cho Rod Mill

    Theo phân tích tình trạng dịch vụ của thanh mài thép cho các nhà máy thanh trong các mỏ phi kim loại, công nghiệp hóa chất than và công nghiệp hóa chất phốt pho trong và ngoài nước, nhóm chuyên gia đã phát triển các thanh mài thép được xử lý nhiệt cho các nhà máy thanh.