đầu_banner_01

Thép Khuôn & Khuôn ZWELL

  • Thép Khuôn & Khuôn ZWELL

    Thép Khuôn & Khuôn ZWELL

    • Thép khối đặc biệt rèn nóng và thanh tròn (thép công cụ gia công nóng, thép khuôn nhựa, v.v.)
    • điều kiện giao hàng được ủ/bình thường hóa và tôi luyện/làm nguội và tôi luyện
    • bề mặt tiện đen/xay/thô